Şahinli Yolu No: 20 Niksar-TOKAT
0(224) 696 21 30
Arama
Politikamız

Olca Olarak Politikamız

İnsan sağlığına uygun gıdaların üretimi ve sunumu için hammadde tedarikinden müşteriye sunuma kadar tüm proseslerde çevreye olan olumsuz etkileri, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek tehlikeleri ve riskleri en aza indirgemek, huzurlu, düzenli ve güvenli çalışma ortamı ve alt yapı sağlamak, yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak. Kalite, sosyal sorumluluk, çevre koruma, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği için ödün vermemek ve şartlarını sürekli iyileştirmek,

AR-GE faaliyetlerini etkin olarak uygulamak, sektörel yenilikleri takip ederek her koşulda çevre koruma, gıda güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve sosyal sorumluluk için çalışma ortamımıza ve alt yapımıza yatırım yapmak, teknolojik olarak en gelişmiş makineleri kullanmak. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak atık üretimini azaltmak,  geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım imkânlarını uygulamak,

Araştırmacı, dinamik, teknolojik gelişmeleri izleyen, işbirliği ve takım çalışmasına uygun nitelikli personel istihdam etmek ve iç ve dış eğitimlerle kalite, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal sorumluluk konularında sürekli bilinçlendirmek,

Geri bildirimlere karşı duyarlı ve adil olmak ve bu doğrultuda tedarikçilerle, müşterilerle ve tüketicilerle sürekli işbirliği içerisinde olmak ve çalışanların katılımıyla tüm şirket içi olanakları kullanarak çözüme odaklanmak, kalitede sürekliliği esas alarak beklentileri en kısa sürede doğru olarak karşılayıp memnuniyet sağlamak,

Kurumsal kalite, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal sorumluluk politikamızdır.

İşletmemiz politikamız ile ilgili,

Hesap verebilirlik
Şeffaflık
Etik Davranış
Tarafların çıkarlarına saygı
Hukuk kurallarına saygı
Uluslararası davranış normlarına saygı
İnsan haklarına saygı prensiplerine sadık kalacağını taahhüt eder.