10.4.2018 VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

 Vizyonumuz:

 Muhtelif işlenmiş gıda ürünleri üretim sektöründe, ulusal ve uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak…

  Misyonumuz:

 Müşterilerimizin beklentilerini, konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak…

 Stratejilerimiz:

 Muhtelif gıda ürünleri sektöründe gelişmeyi ve kurumumuzun öncü rolünü sürdürmek,

 Ürünlerimiz olan domates ve biber salçası, kuşburnu marmeladı ve pulpu, salamura asma yaprağı, közlenmiş biber ürünleri üretimini uluslararası standartta ve sektörün sağlayabildiği en kısa sürede üretmek,

 Ulusal Standartlar Kurumu’ nun kurumumuz ile işbirliğini arttırmak ve bu alanda uluslararası platformda bölgenin öncüsü durumuna gelmek,

 Kurumumuz hizmetlerini, uluslararası standartta ve profesyonel meslek mensupları tarafından vermeyi sürdürmek,

 Değerlerimiz:

 Etik Kurallara Uygunluk;Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğini titizlikle gözetmek…

 İnsancıllık; İnsan yaşamı ve mutluluğunu her şeyden önemli saymak…

 Güvenilirlik; Kurum çalışanları olarak, söz ve davranışlarda doğruluktan ayrılmamak…

 Ekip Çalışması; Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak…

 Çevreye Saygı; Fiziksel, biyolojik ve sosyo- kültürel  alanlardan oluşan çevrenin korunmasını  ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek…